Projekt

Här visar vi några av våra större projekt som vi har genomfört dom två senaste åren.
Det största projektet har varit etableringen av Sveriges nyaste skidanläggning Idre Himmelfjäll i Norra Dalarna. Invigningen var i december 2019.

I sommar har vi byggt en 270 m lång stenmur i tomtområdet Polaris på Idre Himmelfjäll. 

Idre Fjälls skidanläggning har i flera år varit i framkant genom att spara stora mängdes snö efter vintersäsongen. Vi har varit en del i det genom att med vår grävmaskiner täcka över
dom sparade snöhögarna med dukar och bark.


Vi har under 14 månaders tid skapat: 
 • 1,9 mil snöledningssystem
 • 1 st väg/skidtunnel
 • 1,5 mil väg
 • Servicevägar
 • 18 pister (5 hektar/610 000 m2)
 • 137 nedgrävda brunnar
 • 30- talet hydranter med elskåp
 • 2 st pumphus
 • 1 st 8 km lång matarledning
 • 1 st intagsledning 200 m ut i Idresjön
 • 270 m lång stenmur

Snöledningssystem 1,9 mil

Pister 18 st

Intagsledning 200 meter ut i Idresjön

Vägar 1,5 mil

Stenmur 270 meter

Övertäckning med duk, sparad snö